Obszary praktyki
Płace
Płace
Mając na uwadze obowiązki przedsiębiorcy w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i względem swoich pracowników, nasza Kancelaria proponuje swoim klientom obsługę całości zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jak i samych przedsiębiorców.

W jej ramach zajmujemy się m.in.:
  • rejestracją przedsiębiorców, jak i nowo zatrudnionych pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS, a ponadto aktualizacją danych w tym zakresie,
  • naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  • naliczaniem wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzeniem deklaracji należnych składek do ZUS oraz podatku od wynagrodzeń dla urzędu skarbowego,
  • sporządzaniem rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Zobacz inne obszary naszej praktyki: