Obszary praktyki
Księgowość
Księgowość
Naszym zdaniem - księgowość jest pasjonująca. Zrzesza ludzi bardzo dokładnych z jednej strony i niemyślących szablonowo z drugiej. Są oni skrupulatni i zrównoważeni w działaniu, a równocześnie otwarci i chętni do ciągłej pogoni za zmieniającymi się przepisami.

Księgowi z naszej Kancelarii stanowią zaufanych partnerów dla klientów, wspierających aktualne, jak i planowane działania, tych ostatnich poprzez m.in.:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów ewidencji podatku od towarów i usług (ewidencja VAT),
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • prowadzenie rachunków przepływów pieniężnych,
 • analizy centrów kosztowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • przygotowywanie projektów zakładowych planów kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów,
 • prowadzenie sprawozdawczości PFRON.

Zobacz inne obszary naszej praktyki: